Rövid határidővel vállaljuk minden típusú felvonó és emelőgép engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítését.

Felvonó tervezés
Felvonó engedélyeztetés
Ingyenes szaktanácsadás
Helyszíni felmérés
Szakvélemény készítés

Felvonó tervezés

A liftek tervezésénél az OTÉK 182/2008.09.14 kormányrendelet 82 §-a az irányadó:

82. § (1) Az építményeket a rendeltetési céljuknak és a biztonságos használhatóságuknak megfelelő számú, elhelyezkedésű és műszaki tulajdonságú felvonóval kell tervezni és megvalósítani. Az ehhez szükséges felvonók műszaki tulajdonságait és darabszámát az épület fajtájától és a várható használóktól függően, a forgalmi követelményekre vonatkozó szabványok szerinti forgalomelemzés alapján, vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosításával kell meghatározni.

(2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően

a) minden építményben, építményrészben, önálló rendeltetési egységben, ahol a rendeltetésszerű használat 10,0 m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi szükségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egység második szintje;

b) minden, egynél több használati szintet tartalmazó olyan épületben, önálló rendeltetési egységben, amelyben az azt rendeltetésszerűen használó fogyatékos személyek az akadálymentesen megközelíthető bejárati szintről az egyéb szinteket a lépcsőn nem képesek elérni és az akadálymentes megközelítésre más lehetőség nincs.

(3) A felvonókat úgy kell telepíteni, hogy azok a rendeltetésnek megfelelően kiszolgálják az építmény minden részét.

(4) Új, az akadálymentes használatra alkalmas épületekben legalább egy olyan méretű, kialakítású felvonót kell létesíteni, amely a fogyatékos személyek által is használható. Az akadálymentes használathoz biztosítani kell

a) a felvonók lépcső nélküli elérhetőségét,

b) a felvonó-aknaajtók előterében legalább 1,50 X 1,50 m szabad mozgásterületet,

c) a felvonó vezérlő és jelző elemek elhelyezését megfelelő nagyságban és magasságban kontrasztos kialakítással,

d) fogyatékos személyek számára az emeletek akusztikus jelzését és tapintással olvasható emeletszámozást, vizuális jelzést.

(5) A helyi értékvédelemről szóló önkormányzati rendeletben vagy egyéb jogszabályban meghatározott védett építmény esetén felvonót létesíteni az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a védelmet elrendelő, illetőleg a védettség jellege szerinti hatóság hozzájárulása és feltételei szerint szabad.

(6) Biztonsági felvonót akkor kell létesíteni, ha azt más jogszabály előírja, vagy ha az építmény kiürítésének , a mentésnek feltétele, továbbá a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, ha a mentés feltételei más módon nem biztosíthatók.

(7) A járó- és fekvőbetegek gyógykezelésére és ápolására, illetve idősek gondozására szolgáló építményeket hordágy, illetve betegágy szállítására is alkalmas felvonóval kell tervezni és megvalósítani az (1 ) bekezdés követelményének megfelelően.

(8) Középmagas és magas épületekben minden önálló rendeltetési egység elérhető legyen bútorszállításra is alkalmas felvonóval.

(9) Építményszintek közötti rendszeres teherszállítás céljára teherfelvonót vagy személyszállításra is alkalmas teherfelvonót kell létesíteni.

(10) Nagy forgalmú építményekben (pl. áruházak, bevásárló központok, állomások) a személyszállító felvonó – az akadálymentes közlekedés lehetőségének megfelelő felvonó biztosításával egyidejűleg – részben helyettesíthető mozgójárdával, mozgólépcsővel. A mozgólépcső és mozgójárda kialakítása feleljen meg a vonatkozó jogszabálynak.

(11) A 2, 0 m-t meghaladó emelőmagasságú felvonót helyettesítő személyemelő berendezést (home-lift) csak lakáson vagy üdülőegységen belül lehet létesíteni.

(12) Új épületben olyan műszaki megoldású felvonót kell tervezni és megvalósítani, ahol a felvonó véghelyzeteiben legalább 0,5X0,6X0,8 m méretű téglatestnek megfelelő szabad vagy menekülő tér biztosítható a fülke felett és legalább 0,5X0,6X1,0 m méretű téglatestnek megfelelő szabad tér a fülke alatt.

Felvonó engedélyeztetés

Az összes felvonóra vonatkozó, építési engedély kiadásához szükséges nyilatkozat beszerzése, tájékoztatás az üzembentartókra vonatkozó előírásokról.

Tájékoztatást adunk az ún. „tűzoltó felvonók” beszereléséhez szükséges engedélyek beszerzéséhez.

Ingyenes szaktanácsadás

Tájékoztatást adunk a 113/1998.(VI.10) kormányrendeletben előírt, üzembentartókra vonatkozó előírásokról.

  • mi a tulajdonos kötelessége a felvonó üzemeltetésével kapcsolatban
  • tájékoztatjuk a kormányrendeletben előírt ellenőrzésekről (éves, időszakos és karbantartás minőségének vizsgálatairól és annak szükségességéről)
  • üzemügyeletesek oktatásáról és vizsgáztatásáról
  • felvonó berendezések üzemen kívül helyezésének rendelet szerinti elvégzéséről
  • felvonó berendezés bontásával kapcsolatos tudnivalókról és az ide vonatkozó engedélyek beszerzéséről.
  • Az építési engedély köteles felújítások megtervezése, a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése.

Igény esetén helyszíni felmérés után megoldási javaslatot adunk a megrendelő által felvetett kérdésekre

Helyszíni felmérés

Helyszíni felmérés után megoldási javaslatot teszünk a felvonó berendezés kialakításáról, a vonatkozó szabványokról, előírásokról.

Igény esetén helyszíni felmérés után megoldási javaslatot teszünk a következőkre:

  • milyen felvonó berendezést célszerű beszerelni
  • milyen típusú felel meg a legjobban a helyi adottságoknak
  • feleljen meg az épület forgalmi igényeinek
  • feleljen meg a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Ezen kívül javaslatot adunk a megrendelő által feltett kérdésekre.

Szakvélemény készítés

A megrendelő kérésére felvonók felújításával, bontásával, cseréjével és új felvonó beszerelésével kapcsolatban szakvéleményt készítünk.

A szakvélemény elkészítéséhez független szakértő bevonásával állapítjuk meg a felvonó berendezéssel kapcsolatos problémákat.

A megoldási javaslatokat mindig a vonatkozó felvonó szabványban előírtak betartásával adjuk (MSZ EN 81-1 MSZ EN 81-2, valamint a 113/98.VI.10 kormányrendelet)